Heizijde Turnhout


De ontwikkeling Heizijde Turnhout is een project van projectontwikkelaar Vooruitzicht. Er zullen gespreid over verschillende fases ongeveer 450 wooneenheden worden gebouwd. Er wordt ingezet op een gezonde mix van woningen, instap- en luxueuzere appartementen. De bedoeling is dat er een groene wijk wordt ontwikkeld, waar het gezellig is om te wonen. Voor de eerste fase van het project werd Raco aangesteld voor zowel het ontwerp als de opvolging van de speciale technieken (en daar waren er wel wat van) alsook als EPB- & ventilatieverslaggeving. Fase 1 bestaat uit de nieuwbouw van 2 ondergrondse parkeergarages, 20 woningen en 2 parkeergarages waarop 6 appartementsblokken met in totaal ± 130 appartementen. We mochten hiervoor samenwerken met Atlas Engineering voor stabiliteit en S3A, Trias en Schellen als architecten. Ook in fase 2 zal Raco dezelfde taken op zich nemen.

De twee parkeergebouwen zijn elk uitgerust met een verschillende techniek m.b.t. brandveiligheid. Dit omdat we voor beide gebouwen een zo optimaal mogelijk systeem hebben uitgewerkt. Het lange smalle gebouw wordt voorzien van een RWA (met inbegrip van NO2- en CO-detectie), terwijl het andere, vierkantere gebouw voorzien wordt van een sprinklersysteem met aparte CO2-ventilatie. Dit alles om te voldoen aan de brandnorm en de regels van goed vakmanschap elektrische voertuigen.

De wooneenheden worden aangesloten op een collectief warmtenet, dat vertrekt vanuit het nabijgelegen ziekenhuis en dat op termijn ook nog verdergezet zal worden richting het centrum van Turnhout. Met 450 wooneenheden die aangesloten op ons project alvast een mooi begin. Op termijn zal dit warmtenet gevoed worden door diepe geothermie (water van ± 90°C dat vanop 1 √† 2 km diepte wordt opgepompt) maar voorlopig zal eerst een WKK-installatie instaan voor de warmte voor het ziekenhuis en onze wooneenheden. Met dit warmtenet wordt zowel de verwarming als de productie van Sanitair Warm Water verzekerd.  Een belangrijke taak voor Raco was het inpassen van dit warmtenet in de EPB-regelgeving en de belofte van Vooruitzicht om enkel gebouwen met E-peilen onder de E30 te gaan voorzien. Zo voldoen alle wooneenheden dadelijk aan de BEN-normering. Fluvius plaatst achteraf de warmtemeters in alle wooneenheden en zal instaan voor de facturatie van  de energiestromen.

Door combinatie van een doorgedreven isolatie, sterk isolerende beglazing, screens, luchtdicht bouwen, een compacte bouwwijze en door toepassen van hoog-performante D-systemen voor ventilatie en waar nodig zonnepanelen zullen alle wooneenheden ook op eenvoudige manier dit maximale E-peil halen. En hoewel zonnepanelen hiervoor slecht voor enkele wooneenheden in de basis noodzakelijk waren, zullen op termijn verschillende bewoners hun energieverbruik kunnen laten zakken. Want ook voor zij die het in basis niet nodig hadden, zijn er kabels voorzien naar de daken om toekomstige installaties op aan te sluiten.

#Studibo #Hooyberghs/B&R #TRiAS architecten #Schellen architecten #Vooruitzicht

Heizijde Turnhout | Raco

REFERENTIES

 

Meest Recente Posts

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker