Technische Studies

DIENSTEN

TECHNISCHE STUDIES

Studietechnieken

De wetgeving staat niet stil en wordt steeds ingewikkelder, zo moet men tegenwoordig bij in de bouw rekening houden met EPB, brandveiligheid, verlichting, milieu,…

Al deze zaken moeten al in de ontwerpfase bekeken worden om veilig door deze wetgeving te kunnen fietsen. Raco heeft als Studiebureau technieken heel wat ervaring op gebied van dimensioneren, uitwerken en begeleiden van HVAC, sanitaire installaties, elektriciteit & data en heel wat specifieke toepassingen. Dit in verschillende sectoren:

Kantoren

Appartementen/woningen

Scholen

Industrie

Winkels

In ons bureau zit ook heel wat knowhow van andere studiegebieden (EPB, Veiligheid, BREEAM, milieu,…) en door deze kennis kunnen wij ofwel rekening houden met de andere wetgevingen ofwel u dit ook aanbieden. Hierdoor vermijdt u misverstanden voor- en tijdens de realisatie van uw project!

Dynamische simulaties

De steeds strengere EPB regelgeving met hoge isolatiegraad en eisen tot luchtdicht bouwen kan leiden tot mogelijke comfortproblemen. Zo zal er steeds meer koeling nodig zijn in de zomer en zal oververhitting in het tussenseizoen steeds vaker voorkomen omdat de zonnewarmte al genoeg kan zijn om de binnentemperatuur te drastisch te laten stijgen.

Om deze mogelijke problemen in ontwerpfase te ontdekken kunnen wij u een dynamische simulatie aanbieden. De rekenmethode houdt rekening met het gebouw (opbouw, bouwmaterialen, oriëntatie van ramen, beschaduwing, HVAC, …), externe factoren (buitentemperatuur, zonne-instraling, verduistering) en interne factoren (bezetting, apparaten, verlichting).

Via deze factoren kunnen wij het binnencomfort van uw gebouw bepalen op uurbasis over een standaard jaar. Door het aanpassen van gebouwparameters kan het comfort binnen opgestelde grenzen worden gehouden.

Op deze manier kunnen we ook zeer nauwkeurig het warmteverlies en de koellast berekenen, zodat uw installatie steeds optimaal is gedimensioneerd. Vanuit de simulatie volgt indien gewenst steeds een advies voor eventuele aanpassingen van het gebouw en de technieken.

De dynamische simulatie wordt vaak aangeboden als een deel van onze studie technieken, maar kan ook afzonderlijk aangeboden worden. Het is de tool bij uitstek om u gebouw slim te ontwerpen en overinvestering in HVAC toepassingen tegen te gaan!

LCA-studies via Totem

In de hedendaagse wereld, waarin duurzaamheid een cruciale rol speelt in het streven naar een evenwicht tussen menselijke behoeften en milieubelangen, zijn onderstaande toepassingen van essentieel belang:

TOTEM (Total Environmental Impact Assessment Methodology)

LCA- (Life Cycle Assessment) studies

Onze benaderingen bieden een diepgaand inzicht in de milieu-impact van producten en processen, waardoor bouwheren, ontwerpers en uitvoerders kunnen streven naar een verhoogde duurzaamheid.

Raco is in het kader van zijn activiteiten als BREEAM Assessor al meer dan 10 jaar actief in deze branche en kan u uitstekend begeleiden bij de toepassing van deze tools, ook wanneer er om een andere reden een TOTEM studie gevraagd wordt.

Projecten in de kijker

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker