Energie

DIENSTEN

ENERGIE

EPB/PEB

De EPB-regelgeving of Energieprestatieregelgeving trad in heel België in voege begin 2006. Ieder bouwwerk waarvoor een energieprestatiedossier nummer wordt toegekend moet voldoen aan de wetgeving om de moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd. De wetgeving verschilt van regio tot regio (Vlaanderen-Wallonië-Brussel), maar heeft overal hetzelfde doel. Dit is het bekomen van energiezuinige gebouwen en het afbouwen van de CO2 productie.

Raco is al vanaf het begin (2006) een erkend EPB verslaggever/EPB-adviseur in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft EPB steeds als een van de hoofdactiviteiten uitgevoerd. We zijn zowel in kennis als in uitvoerend personeel meegegroeid met de wetgeving en kunnen daarom helpen uw project te realiseren op een zo economisch mogelijke manier, rekening houdend met het ontwerp.

Waar we ons in het begin vooral concentreerden op de particuliere markt, zijn we in de loop der jaren en vooral de laatste tijd geëvolueerd naar alle branches van de EPB-studies. Wij concentreren ons steeds meer op specifieke en moeilijkere projecten zoals appartementen, scholen, kantoren en industriegebouwen.

Haalbaarheidsstudies

Nieuwe gebouwen groter dan 1000 m² en met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 februari 2008, moeten verplicht een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Met als doel de bouwheer te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van verschillende alternatieve energiesystemen in hun project. De studie moet uitgevoerd worden binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De resultaten moeten via een webformulier ingediend worden bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap).

De te onderzoeken technieken verschillen voor de verschillende bestemmingen van de gebouwen (scholen-kantoren-industrie-appartementen-…). Raco heeft voor deze disciplines al honderden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en ingediend.

Energie audits

Uw particulier- bedrijfsgebouw zal op het einde van ieder jaar een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt hebben. Dit in de vorm van verlichting, verwarming, koeling, maar ook uw bedrijfsprocessen kunnen misschien een stuk minder energie verbruiken als u van technologie verandert, of door het toepassen van slimme sturingen/metingen.

Raco heeft in het verleden al verschillende bedrijven en gebouwen doorgelicht en advies uitgebracht over de manier(en) waarop u energie en dus kosten kunt besparen.

Afhankelijk van uw wensen kunnen we onze andere diensten (technieken, dynamische simulaties, BREEAM) toepassen om het energieverbruik van uw onderneming te doen dalen.

Benchmark/Audit convenant

Energie en energiebeheersing is op korte termijn een zeer belangrijk aspect geworden voor vele bedrijven. Met het invoeren van het auditconvenant en het benchmarkconvenant in Vlaanderen is de vraag naar ervaren energiedeskundigen sterk toegenomen.

Om aan deze vraag van onze klanten te voldoen, heeft Johan Caeyers de erkenning om op te treden als energiedeskundige voor zowel het audit als het benchmark convenant aangevraagd en verkregen.

Projecten in de kijker

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker