Breeam

DIENSTEN

BREEAM

BREEAM New/In USE

BREEAM is de internationale marktleider op het vlak van certificering van gebouwen wat betreft duurzaamheid. Het is een doorlichting van onder andere energie, milieu, gezondheid, vervuiling,…

De oorspronkelijk Britse certificering krijgt nu ook in België steeds meer bekendheid. In het kader van BREEAM, bieden wij als erkende assessoren zowel BREEAM New Constructions International, als BREEAM In Use International aan. We doen dit in samenwerking met studiebureau LIMEN.

Samen met Limen waren wij als een van de eerste assessoren in België actief met BREEAM bezig. 

We kunnen dan ook mooie referenties voorleggen over heel België en Luxemburg en beschikken intern over een ruime ervaring om een bouwheer te begeleiden in zijn weg naar duurzaam gebouwbeheer.

Naast de begeleiding van het BREEAM assessment, kunnen wij ook een aantal vereiste studie of diensten aanbieden, zoals onder andere:

Life cycle cost analyses

Dynamische simulatie

Commissioning manager

Haalbaarheidsstudie van 'low' of 'zero carbon' technologieën

Bij BREEAM New Constructions International begeleiden we en sturen we waar nodig bij in uw BREEAM project, vanaf het ontwerp, doorheen de bouw tot na de oplevering.

Bij BREEAM in Use International evalueren we uw bestaande gebouw(en), waarbij we naar gelang uw wens de minpunten kunnen uitlichten en adviseren hoe dit beter kan.

LCA-studies via TOTEM

Raco is in het kader van zijn activiteiten als BREEAM Assessor al meer dan 10 jaar actief in deze branche en kan u uitstekend begeleiden bij de toepassing van deze tools, ook wanneer er om een andere reden een TOTEM studie gevraagd wordt.

In de hedendaagse wereld, waarin duurzaamheid een cruciale rol speelt in het streven naar een evenwicht tussen menselijke behoeften en milieubelangen, zijn onderstaande toepassingen van essentieel belang:

TOTEM (Total Environmental Impact Assessment Methodology)

LCA- (Life Cycle Assessment) studies

Onze benaderingen bieden een diepgaand inzicht in de milieu-impact van producten en processen, waardoor bouwheren, ontwerpers en uitvoerders kunnen streven naar een verhoogde duurzaamheid.

Internationale projecten

Met BREEAM New Constructions International en BREEAM in Use International zijn we momenteel actief in vier landen en verwachten we de komende jaren verder uit te breiden.

Projecten in de kijker

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker