Veiligheid

DIENSTEN

VEILIGHEID

Veiligheidscoördinatie

Als je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor een beroep doet op twee of meer aannemers, leveranciers, nutsmaatschappijen,… dan bent u (zowel als particulier en als bedrijf) verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen of te laten aanstellen. Dit staat dus los van andere parameters zoals bouwkosten, oppervlakten,…

Veiligheidscoördinatie voor tijdelijke of mobiele bouwwerken kan opgesplitst worden in twee fases:

In de fase ontwerp dient de veiligheidscoördinator de risico’s van het project te identificeren en op basis daarvan het veiligheids- en gezondheidsplan op te maken. Met dit plan dienen alle aannemers dan rekening te houden.

In de fase uitvoering gaat de veiligheidscoördinator op de werf na of de aannemers de beschreven maatregelen volgen en of de werken veilig uitgevoerd worden.

Raco beschikt over meerdere Veiligheidscoördinatoren type A en B die zich al verscheidene jaren op deze discipline toeleggen.

Preventie

Een werkgever heeft de verplichting om actief mee te werken aan het welzijn van zijn werknemers op het werk. In bedrijven tot 20 werknemers mag de werkgever dit zelf realiseren, maar voor grotere bedrijven moet er een interne of externe dienst aangesteld worden.

Raco is al verschillende jaren actief als extern preventieadviseur en staat geregeld interne preventiediensten bij met raad en daad. Dit voor de verschillende toepassingen:

Arbeidsveiligheid

Psychosociale aspecten

Bedrijfshygiëne

Ergonomie

Explosieveiligheidsdossiers

Afhankelijk van uw activiteiten en de grootte hiervan kan het zijn dat uw bedrijf een explosieveiligheidsdossier moet (laten) opstellen.
Dit is een dossier waarbij het explosiegevaar wordt beoordeeld en waarin de technisch en organisatorisch te nemen maatregelen worden opgesomd.

Het kan hier gaan over zowel explosiegevaar van vluchtige brandbare stoffen als over stofexplosiegevaar.

Raco kan u bijstaan in het opstellen van een explosieveiligheidsdocument en het bekomen van een gekeurd explosieveiligheidsdossier.

Projecten in de kijker

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker