Milieu & Vergunningen

DIENSTEN

MILIEU & VERGUNNINGEN

Milieucoördinatie

Als u een bedrijf uitbaat of verandert, dan is de kan groot dat u een milieuvergunning moet hebben of zal moeten aanvragen. De indeling van bedrijven in klasse I, II of III gebeurt via een rubriekenlijst.

Indien uw bedrijf een klasse I of II inrichting is, dan kan het zijn dat u een milieucoördinator nodig hebt.

Raco kan deze functie als extern milieucoördinator en alle wettelijke taken die dit met zich meebrengt opnemen voor uw bedrijf.

Milieuvergunningen

Als u een bedrijf uitbaat of verandert, dan is de kan groot dat u een milieuvergunning moet hebben of zal moeten aanvragen. De indeling van bedrijven in klasse I, II of III gebeurt via een rubriekenlijst.

Deze rubriekenlijst is een lijst opgesteld door de Vlaamse regering, waarin alle hinderlijke- en/of schadelijke activiteiten opgenomen zijn. Vaak zijn er per rubriek (voorbeelden zijn afvalwater, opslag gevaarlijke stoffen, vermogen van installaties, verwarming,…) verschillende niveaus waarmee u ingedeeld kan worden in klasse I, II of III (geïnstalleerd vermogen, debiet, opslaghoeveelheid,…).

In een eerste fase kan Raco nagaan of u een vergunning nodig hebt, waarna wij de volledige aanvraag van de vergunning tot ons kunnen nemen.

Indien uw bedrijf een klasse I of II inrichting is, dan kan het ook zijn dat u een milieucoördinator nodig hebt. Indien dit het geval is kan Raco u ook hierbij van dienst zijn!

Socio-economische vergunning

Indien u een kleinhandelsbedrijf wil oprichten, met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m³, dan zal u bij de gemeente een socio-economische vergunning moeten aanvragen.

Een kleinhandelsbedrijf wordt gedefinieerd als:

de distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het wederverkopen op gewone wijze, in eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan consumenten, zonder deze goederen andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn

De aanvraag van de vergunning moet vergezeld zijn van een socio-economisch dossier dat minimaal voor criteria bevat:

Ruimtelijke ligging

Bescherming stedelijk milieu

Bescherming consument

Respecteren van de arbeidswetgeving en het sociaal recht

De aanvraag wordt dan behandeld door het schepencollege, dat op zijn beurt advies vraagt aan het NSECD (Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie).

Raco staat u graag bij in, of kan zelf instaan voor het opstellen van uw vergunningsaanvraag.

Projecten in de kijker

KOM BIJ ONS team

Klaar voor uitdagend werk en leuke collega's?

Apply now

In de kijker